Kişinin Madde Kullandığı Nasıl anlaşılır?

Kişinin madde kullandığını tespit etmek bir hayli zordur. Maddelerin insanlar üzerinde fiziksel belirtilerin görünür hale gelmesi bazen yıllar alabilir. Bu nedenle sadece fiziksel değişimleri dikkate almak yanıltıcı olabilir. Madde kullananlarda değişim farklı alanlarda meydana gelir.

Devamını Oku

Bağımlılık ve okul

Eğitim, bireyin sosyal normları ve düzeni kabullenmesinde önemli bir rol oynar. Eğitimin amacına ulaşması için okul en önemli kurumsal alt yapıdır. Okul, çocukların ve gençlerin yetişkin olduklarında sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve donanımı onlara kazandırmak için oluşturulmuş özel bir çevredir. Bu özel çevre gençlerin toplumsal hayata hazırlanmasında önemli bir fonksiyona sahiptir.

Devamını Oku

Madde kullanımından şüphe duyan aileler ve çocuklarıyla iletişim

Ailelerin en çok zorlandıkları konu çocuklarının madde kullandıklarının tespitidir. Aileler ortalama iki yıl içinde ancak çocuklarının madde kullandığını tespit edebilmektedir. Bu nedenle bazı zamanlar ailelerde şüphe oluşmakta, bazen ise şüpheden daha fazla belirti ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle aileler süreli çocuklarını gözlemlemeli ve şüpheleri artarsa aşağıdaki adımları takip edebilirler.

Devamını Oku

Uyuşturucu kullanımında çocuklara ilk teklif nasıl yapılır?

İnsanlar uyuşturucu maddelerin kötü olduğunu bilirler. Ancak arkadaş ortamında öyle taktiklerle sunulur ki insanlar maddelerin zararlarını bilmelerine rağmen kullanmak durumunda kalabilirler. Bu maddeleri kullanmamak için hangi yöntemlerle teklif edildiğini bilmeniz ve onlara yönelik hayır diyebilece stratejiler geliştirmeniz sizi bağımlılıktan koruyacaktır.

Devamını Oku

Bağımlılıkla mücadele eden biri kendisini nasıl korumalı?

Kişinin kendini tanıma, öfke kontrolü, stresle baş etme, iletişim, “hayır” diyebilme ve problem çözme gibi yaşam becerilerindeki eksiklikler madde kullanım riskini arttırmaktadır. Örneğin arkadaş grubunda popüler olmak isteyen; ancak kendini ifade etmekte zorlanan, çekingen bir genç, cesaretini arttırmak amacıyla uyarıcı bir madde kullanmayı tercih edebilir.

Devamını Oku

Uyuşturucuyu ilk kim teklif eder ve kullandıkları yöntemler?

Maddeyi tanıtan, özendiren ve kullanma fikrini oluşturan kişi hemen hemen her zaman yakın bir arkadaştır. Çünkü bu maddelerin zararlı olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini herkes bilir. Ancak yakın bir arkadaşı insanı madde kullanmaya ikna edebilir. Ayrıca bir genç bu maddeleri merak edip kullanmak istese bile tek başına kullanmaya cesaret edemez çünkü yanlış kullanımı ölümle veya ciddi sağlık sorunlarıyla sonuçlanabilir. Bu maddelerin nasıl kullanılacağını insana ancak güven duyduğu biri öğretebilir.

Devamını Oku

Çocuğum madde kullanıyor, ne yapmalıyım? Sınır koyma

Çocuğunun madde kullandığını tespit eden ailelerin 3. adımda yapabilecekleri temel eylemler onlara sınırlar koymak ve kurallar oluşturmaktır. Çocuklar gelişim dönemleriyle birlikte daha özgür şekilde hareket etmek isterler. Sizse çocuğunuza bu konuda engel değil; aksine yardımcı olmak istersiniz. Ancak çocuğunuzun bağımlılık yapıcı maddelerden herhangi birini kullandığını öğrendiğiniz zaman, özel önlemler almanız ve kurallar belirlemeniz gerektiğini unutmayın. Bu adımda çocuğunuzun faydasına olacak sıkı kurallar koyma ve bunların sonuçlarını açıkça belirlemenin nasıl olması gerektiği üzerinde duracağız.

Devamını Oku

Çocuğum madde kullanıyor, ne yapmalıyım? Çocuklarla konuşma

Çocuğunun madde kullandığını tespit eden ailelerin ikinci adımda yapması gereken en temel adım onunla bu meseleyi konuşmaktır. Konuşmaya başlamak, madde kullanımı hakkında çocuğunuza yardım etmede en önemli adımdır. Bunun kolay olmayacağını biliyoruz; ancak kendinizi bu konuşmaya hazırlamak, sizin konuşma sürecinde sakin kalabilmenizi ve çocuğunuzla kuracağınız iletişimin kalitesini artırarak, çocuğunuzu kazanmanıza olumlu bir katkı sağlayacaktır.

Devamını Oku

Gençler neden madde kullanır, aileler bu konuda neler yapabilir?

Günümüz gençleri boş vakitlerini çok farklı ortamlarda geçirmektedirler. Sizin gençlik döneminizden çok farklı olduğunu aile olarak unutmayın. Burada gençlerin sigara, alkol ya da bağımlılık yapıcı diğer maddeleri kullandıkları en yaygın durumları bulacaksınız. Ayrıca bunlarla ilgili neler yapabileceğinizi de maddeler halinde sizlerle paylaşacağız.

Devamını Oku

Madde kullanımında risk faktörleri ve ailelerin yapabilecekleri

Çocukların madde kullanımına başlamasında arkadaşlarının kullanıyor olması, ailede kullanan birilerinin olması, isyankârlık gibi faktörler etkilidir; ancak bu problemi açıklamada sadece bu etkenler yeterli değildir. Madde kullanımına başlangıçta yaygın olarak gözlenen risk faktörleri aşağıda 5 grupta açıklanmıştır. Çocuğunuzu riskli ortamlardan korumada aşağıdaki 5 farklı risk grubunu bilmeniz önemlidir.

Devamını Oku