Madde bağımlılığı konusunda ailelerin yapmaları gerekenler

Madde bağımlılığı konusunda aileler birçok şey yapabilirler.Ergenlik döneminde, gençlerin etkileşim kurdukları kişilerin tesirinde kalma eğilimi yüksektir. Gencin aile büyüklerine duyduğu saygı ve onlarla kurabildiği etkileşim türü, karakterinin oluşmasında etkilidir. Bu rolü alacak kişileri genç, eğer aile içinde bulamazsa, dışarıda arar.  Bu durumda da yanlış kişilerin yanlış yönlendirmesine maruz kalma riski artar. İşte bu sebeple çocuğunuzla kuracağınız sağlıklı bir iletişim, onu madde kullanımından korumanın en etkili yoludur.

Çocuğa gereksiz engellemeler ve yasaklar konulması “çocuğun kişiliğinin aşırı sınırlanması” demektir. Bu durum, çocuğun yaşam becerilerinin gelişmesini engeller; güvensizliğe, karamsarlığa ve kuşkuya ve bunların neden olduğu psikososyal sorunlara yol açar. Bunun sonucunda da maddeyi “başkaldırma”, “kendi kişiliğini oluşturma”, “baskılarla baş etme” yolu olarak görebilir.

Sorumluluk duygusu

Madde bağımlılığı ile mücadelede en önemli unsurlardan biri de ona kazandıracağınız sorumluluk duygusudur. Madde bağımlılığına karşı bilgilendirmek ve uzak tutmaya çalışmak gibi tedbirler almaktan ziyade, onu aileye, çevreye ve topluma karşı sorumluluk duygusunu arttıracak faaliyetlere yöneltmeniz daha etkin bir koruma sağlayacaktır.

Sınırlar belirleyin

Çok fazla baskı kurup çocuğunuzun hayatını yönlendirmeyin. Ama sınırlarını belirleyin. Mesela hangi saatte nerede olunmalı, hangi mekânlarda bulunulmalı, ne tür aktivitelere katılmalı, eve geliş ve gidiş saatleri ne olmalı gibi konularda çocuğunuzun durumuna göre kurallar belirleyin.

Çocuğunuzun sınırlarını belirlerken şu ilkelere dikkat edin: “Esnek ama gevşek değil.”, “Belirli ama katı değil.”, “ Tutarlı ama değişmez değil.”, “Yaptırımı var ama zorlayıcı değil.” Kuşkusuz, bu sınırların belirlenmesinde, çocuğunuzun gereksinimlerini, beklentilerini, dileklerini de önemsemeli; gelişen topluma göre güncel değerleri göz önüne almalı; çocuğunuzun da bu oluşumda payının olmasına dikkat etmelisiniz. Çocuğunuza belirlediğiniz sınırların çok geniş ve gevşek olması; bir bakıma “sınır olmaması” anlamına gelir. Sınırsız özgürlüğe sahip olanların bu tür maddelerle karşılaşma riski daha yüksektir.

Takip edin

Çocuğunuzun okul içi ve dışındaki arkadaş ve akranlarını gözleyerek sakıncalı guruplarla beraberliklerini önleyin. Zira yapılan birçok araştırmada; madde kullanan arkadaşı olan gençlerin zamanla madde kullanmaya başladığı tespit edilmiştir. Çocuğunuzun sadece arkadaşlarını değil; onların ebeveynlerini de tanıyın ve onlarla arkadaşlık kurun. Böylece çocuğunuzla ilgili birçok geri bildirimi onlardan alabilir ve çocuğunuzun ne tür ailelerin çocuklarıyla arkadaşlık kurduğunu takip edebilirsiniz.

Özet
Madde bağımlılığı konusunda ailelerin yapmaları gerekenler
Başlık
Madde bağımlılığı konusunda ailelerin yapmaları gerekenler
Özet
Madde bağımlılığı konusunda en büyük sorumluluk ailelere düşmektedir. Onların yapacakları işler etkili bir önleme faaliyeti olacaktır.
Yayıncı adı
Uyuşturucu Gerçekleri

Bunları da sevebilirsiniz