Kişinin Madde Kullandığı Nasıl anlaşılır?

Kişinin madde kullandığını tespit etmek bir hayli zordur. Maddelerin insanlar üzerinde fiziksel belirtilerin görünür hale gelmesi bazen yıllar alabilir. Bu nedenle sadece fiziksel değişimleri dikkate almak yanıltıcı olabilir. Madde kullananlarda değişim farklı alanlarda meydana gelir.

Devamını Oku

Okulda Madde Kullanan Öğrenciye Yönelik Neler Yapılmalı?

Gençler ailesinden daha fazla vaktini bu gün okullarımızda geçirebilmektedirler. Madde bağımlısı gençler bizlerin okulundan da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçle hareket ettiğimizde karşımıza çıkabilecek her türlü sorunla baş edebilecek olmanın rahatlığı içinde problemler aşılacaktır.

Devamını Oku

Okulda madde bağımlılığı ve önleme stratejileri nelerdir?

Önleme faaliyetleri, öncelikle bireylerin bağımlılık yapıcı madde kullanmasını, eğer kullandıysa bağımlı hale gelmesini engellemeye yönelik koruyucu hizmetlere verilen isimdir. Bağımlılık geliştikten sonra tedavisinin oldukça güç olması nedeniyle, önleme faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi zorunludur.

Devamını Oku

Okulda disiplin kuralları ve madde kullamın cezası nedir?

Ortaöğretim Ödül Ceza ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre madde kullananlara farklı yaptırımlar uygulanabilmektedir. Okul ortamında madde kullanımına karşı kuralların olduğu varlığı ve buna uymayanların karşılaşacağı yaptırımlar idareciler tarafından net bir şekilde ifade edildiğinde gençler arasında madde kullanımı düşmektedir.

Devamını Oku

Bağımlılık ve okul

Eğitim, bireyin sosyal normları ve düzeni kabullenmesinde önemli bir rol oynar. Eğitimin amacına ulaşması için okul en önemli kurumsal alt yapıdır. Okul, çocukların ve gençlerin yetişkin olduklarında sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve donanımı onlara kazandırmak için oluşturulmuş özel bir çevredir. Bu özel çevre gençlerin toplumsal hayata hazırlanmasında önemli bir fonksiyona sahiptir.

Devamını Oku

Bağımlılık risk faktörleri çocuklar ve aileler için farklıdır.

Bağımlılık risk faktörleri çocukların yaşına ve yetiştikleri aile ortamına göre çeşitlilik gösterir. Ergenlik 13-20 yaşları arasında kabul edilen fizyolojik, psikolojik ve bilişsel yönden olgunlaşma süreci olarak adlandırılabilir. Tüm ergenlerin uyuşturucu madde kullanmaya başlama riski vardır. İradesizlik, kişilik zayıflığı madde kullanmak için mutlak etkenler değildir.

Devamını Oku