Kişinin Madde Kullandığı Nasıl anlaşılır?

Kişinin madde kullandığını tespit etmek bir hayli zordur. Maddelerin insanlar üzerinde fiziksel belirtilerin görünür hale gelmesi bazen yıllar alabilir. Bu nedenle sadece fiziksel değişimleri dikkate almak yanıltıcı olabilir. Madde kullananlarda değişim farklı alanlarda meydana gelir.

Devamını Oku

Okulda Madde Kullanan Öğrenciye Yönelik Neler Yapılmalı?

Gençler ailesinden daha fazla vaktini bu gün okullarımızda geçirebilmektedirler. Madde bağımlısı gençler bizlerin okulundan da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçle hareket ettiğimizde karşımıza çıkabilecek her türlü sorunla baş edebilecek olmanın rahatlığı içinde problemler aşılacaktır.

Devamını Oku

Okulda madde bağımlılığı ve önleme stratejileri nelerdir?

Önleme faaliyetleri, öncelikle bireylerin bağımlılık yapıcı madde kullanmasını, eğer kullandıysa bağımlı hale gelmesini engellemeye yönelik koruyucu hizmetlere verilen isimdir. Bağımlılık geliştikten sonra tedavisinin oldukça güç olması nedeniyle, önleme faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi zorunludur.

Devamını Oku

Okulda disiplin kuralları ve madde kullamın cezası nedir?

Ortaöğretim Ödül Ceza ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre madde kullananlara farklı yaptırımlar uygulanabilmektedir. Okul ortamında madde kullanımına karşı kuralların olduğu varlığı ve buna uymayanların karşılaşacağı yaptırımlar idareciler tarafından net bir şekilde ifade edildiğinde gençler arasında madde kullanımı düşmektedir.

Devamını Oku

Bağımlılık ve okul

Eğitim, bireyin sosyal normları ve düzeni kabullenmesinde önemli bir rol oynar. Eğitimin amacına ulaşması için okul en önemli kurumsal alt yapıdır. Okul, çocukların ve gençlerin yetişkin olduklarında sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve donanımı onlara kazandırmak için oluşturulmuş özel bir çevredir. Bu özel çevre gençlerin toplumsal hayata hazırlanmasında önemli bir fonksiyona sahiptir.

Devamını Oku

Madde bağımlılığı konusunda ailelerin yapmaları gerekenler

Ergenlik döneminde, gençlerin etkileşim kurdukları kişilerin tesirinde kalma eğilimi yüksektir. Gencin aile büyüklerine duyduğu saygı ve onlarla kurabildiği etkileşim türü, karakterinin oluşmasında etkilidir. Bu rolü alacak kişileri genç, eğer aile içinde bulamazsa, dışarıda arar. Bu durumda da yanlış kişilerin yanlış yönlendirmesine maruz kalma riski artar. İşte bu sebeple çocuğunuzla kuracağınız sağlıklı bir iletişim, onu madde kullanımından korumanın en etkili yoludur.

Devamını Oku

Madde kullanımından şüphe duyan aileler ve çocuklarıyla iletişim

Ailelerin en çok zorlandıkları konu çocuklarının madde kullandıklarının tespitidir. Aileler ortalama iki yıl içinde ancak çocuklarının madde kullandığını tespit edebilmektedir. Bu nedenle bazı zamanlar ailelerde şüphe oluşmakta, bazen ise şüpheden daha fazla belirti ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle aileler süreli çocuklarını gözlemlemeli ve şüpheleri artarsa aşağıdaki adımları takip edebilirler.

Devamını Oku

Boş vakit çocukların madde kullanımında büyük tehlikedir

Gençler bağımlılık yapan maddelerle en çok boş vakitlerinde ve yetişkin gözetimi altında olmadıkları anlarda karşılaşırlar. Sportif, sanatsal veya kültürel faaliyetlere katılması, gencin öz güven ve olumlu bakış tarzı kazanmasına, kişiliğinin gelişmesine yardımcı olur. Boş vakitlerini bu tür aktivitelerle değerlendiren gençlerin madde kullanma riski daha azdır. Gençler boş zamanlarını olumlu uğraşlarla değerlendirebilmeleri için motive edilmeli ve bunun için gerekli koşullar hazırlanmalıdır.

Devamını Oku