Bağımlılık risk faktörleri çocuklar ve aileler için farklıdır.

Bağımlılık risk faktörleri çocukların yaşına ve yetiştikleri aile ortamına göre çeşitlilik gösterir. Ergenlik 13-20 yaşları arasında kabul edilen fizyolojik, psikolojik ve bilişsel yönden olgunlaşma süreci olarak adlandırılabilir. Tüm ergenlerin uyuşturucu madde kullanmaya başlama riski vardır. İradesizlik, kişilik zayıflığı madde kullanmak için mutlak etkenler değildir.

Risk grubunda yer alan ergenlerin ortak özellikleri arasında;

Ani tepkiler vererek çabuk kızan, her şeyi reddeden, kolayca ikna olmayan, aykırı davranışlar içinde bulunan, saldırgan ya da asi davranışlarla davranış bozukluğu gösteren gençler olabildiği gibi İçe dönük çok fazla konuşmayan derdini anlatamayan pasif, fazlasıyla itaatkâr her denileni sorgulamadan yapan, yaşıtlarından aşırı etkilenen gençler bağımlı olma riski taşımaktadırlar.

    Ailenin önemi

Bilindiği gibi aile toplumun temel yapı taşıdır. Gençlerimizin yetişmesi ve sağlıklı birey olarak kalabilmesi ancak sağlıklı aile ortamıyla mümkündür. Bugün toplumda ortaya çıkan sorunlar bozuk ve sorunlu aile yapılarından kaynaklanmaktadır. Bu sorunlu ortam gençleri aileden uzaklaştırmaktadır. İdareci ve öğretmenlerimiz öğrencilerin aileleriyle tanışarak aile hakkında bilgi sahibi olmaları öğrencinin durumu hakkında fikir verecektir. Sorunlu aile çocuklarına yardımcı olarak gençlerin bu batağa sürüklenmesinin önüne geçilecektir. Öğrenciyi iyi tanımanın yolu aileyi tanımaktan geçmektedir.

     Madde Kullanmaya Başlayan Gençlerin Ailelerinin Ortak Özellikleri

Parçalanmış, boşanmış anne ya da babadan birinin kaybının olduğu ailede yetişen çocuklar, ilgi ve sevgiyi dışarıda aramaya başlamaktadır. Aile üyelerinden bir tanesinin madde bağımlısı olması, diğer aile fertlerini de olumsuz etkilemekte ve risk grubu içerisine almaktadır. Aile tarafından gençlere davranışları itibariyle baskı yapılması ve kendini ifade etme imkânının verilmemesi, genci aileden uzaklaştırmakta ve dış faktörlere yakınlaştırmaktadır. Çocuklarına aşırı otorite uygulayan, aşırı hoşgörü gösteren, aşırı koruyucu, dengesiz ve kararsız olan anne ve babaların çocukları, madde bağımlısı olma risk grubu içinde yer almaktadır.

Özet
Bağımlılık risk faktörleri çocuklar ve aileler için farklıdır.
Başlık
Bağımlılık risk faktörleri çocuklar ve aileler için farklıdır.
Özet
Bağımlılık risk faktörleri çocuklar ve aileler için farklıdır. Her risk grubunda farklı tedbirler alınarak bağımlılıkla etkin mücadele edilir.
Yayıncı adı
Uyuşturucu Gerçekleri

Bunları da sevebilirsiniz